Filozofia

Vznik združenia Autentista Slovakia, je prirodzeným vyústením dlhodobých úvah o víne, ktoré následne akoby samospádom rozmotali ďalšie klbko myšlienok a spojili tak podobne rozmýšľajúcich jedincov.

Z klbka sa začali odvíjať ďalšie  a ďalšie myšlienky, o kultúrno historickej identite vinárov, o pôvode hrozna, o jedinečnosti určitých polôh, o poctivom a úprimnom prístupe ku konzumentovi, ale aj o úprimnom prístupe k sebe samému a k svojím predkom. Keď sa tieto myšlienky, ktoré prichádzali z rôznych kútov strednej európy začali opäť spájať v jeden celok, tak začala vznikať idea o autentickom víne.