Novinky

STANOVISKO OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA AUTENTISTA SLOVAKIA A SPOLKU NATURÁLNYCH A REMESELNÝCH VINÁROV SLOVENSKA

STANOVISKO OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA AUTENTISTA SLOVAKIA A SPOLKU NATURÁLNYCH A REMESELNÝCH VINÁROV SLOVENSKA

Snaha o zničenie malých a stredne veľkých rodinných fariem pokračuje a aktuálne sú na rade vinári a vinohradníci. Zásadný problém s nekontrolovaným dovozom lacných muštov a vín deklarovaných ako “slovenských” sa nerieši a štátna správa maskuje svoju nečinnosť šikanou rodinných vinárstiev.